is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het zaamenstellen en beoefenen der historien, inzonderheid de geschiedenissen van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE HISTORIËN. 69

bevalligheid verliezen. Het begrip bemint natuurlyk de uitkoomft gevoegd aan de oorzaake ; en dat men ten fpoedigfte aan 't gene men doet hoopen, voldoet. Men moet in deeze gevallen, die zeer dikwylen in de Hiftorie voorkoomen , meer opzigt hebben op de klaare bevatting en verbintenis of aaneenfchakeling der zaaken , dan op de orde der tyden , en niet fchroomen , zeker jaar te gebruiken om de zaaken , die niet behooren gefcheiden te worden, by een te voegen. Een goed Hiftorifchryver verfchilt in dit punt veel van eenen faamenfteller der Jaarboeken, die gene orde kent dan die der Jaartellinge , en t' elke ryzen het geval weder verhaalt, zoo dikwylen hy noodig heeft , 't gene tot het zelve geval behoort , durvende de zaaken noch voor noch agterwaart fchuiven. Daar in tegendeel een Hiftorifchryver (k), die verftand heeft, verkiert: van twintig plaatfen die , alwaar de daad zich het befte vertoont. Somwylen zal eene zaak van verre aangeroerd en alengs ontzwagteld beter zyn : dikwerven in tegendeel haar einde ftraks naa het begin gefteld. De eene zal by wylen beter in haaren dag ftaan met die onmiddelyk te ontknoopen : de andere met die laater te pas te brengen , om hier uit anderevertellingen te doen voortvloejen : 't gene

Cice-

<k) G. Daniël pag. 50.

E 1

lil. Hoofdft.