is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der heidens in den staat. 1*5?

Parlements-afte, tot dat einde opgefteld, wel dra daarna haare kragt verlooren hebbende, zo kwam 'er, onder Koningin e li sa bet h, eene nieuwe te voorfchi.n (i).

Denemarken vergunde hen, insgelijks, geene vrije verblijfplaats, gemerkt het wetboek, der Deenen zegt: „ De Tartaar*, (Heidens) welke allerwegen omzwerven, en den menfehen, door " hunne leugens, dieverij en zwarte kunst (tover, " kunst) fchade toebrengen zullen, door elke " Overheid, in hegtenis genomen worden" <2>

Zweeden is hen niet gunftiger geweest;, tot drie verfcheide maaien heeft het hen ftreng vervolgd. Een fcherp bevel, op hunne verdrijving gemunt, volgde in het jaar i66a, een tweede gaf de Rijksdag van 17*3, en die van 17*7 herhaalde, tn verzwaarde de reeds geftelde ftraf nog meer

C Een zelfde lot hadden zij ook in Polen, alwaar zelfs eene wet van 1578 'gelastte, dat hn. die eenigen Heiden huisvesting gaf, dezelfde ftrafc, van°uit het land te zullen gebannen worden, zoude ondergaan (4). 22

(O u* O""- «*■ m. c"f-20- 3- H0LBERG 3ttdlJiU G' ^cÏrSn^t^bi.adx sM mum., v» «. s.

• ««'fifc. Stokb. u. Leipz. \7-9- 4> „ -

pi SS en inzonderheid leges, ftatuu jif confiit^ones regn. Pol*». Tom. 1L pag. 608. 691. 9?2« ^arfiv. 1732- f°<-

L 4