Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

De oorzaken der (taats-omwentelingen zyn volftrekt onafhanglyk van den juiften trap van doorzicht van het Volk, dat opftand verwekt. Zoodra deszelfs driften aan het giften zyn en

dit kan gefchieden, of doorliet ondraaglyk juk der dwinglandy, of door toedoen van fnoodaards en

hcerfchzuchtigen, die het weten optewinden

dan is de omwenteling reeds tot rypheid gekomen. Het e'énig onderfcheid beftaat daarin, dat de eerfte eenen wezenlyken grond, eene blykbaare aanleiding heeft; terwyl de laatfte tot haar niet terug zinkt, zoodra de misleiding een einde neemt. De kerken en kloofters te Brusfel zyn, alle

uuren van den dag, met bidders opgevuld

en aan de deuren der tempels loert reeds de geeft der ophitfing. Aldaar laat het Congres zyne bcvelfchriften en verordeningen aanplakken; daar lezen wy de , dagelyks uitkomende, oproepingen en uitdaagingen van het Volk , om tegen de zoogenoemde verraaders des vaderlands, de Democraten naamlyk, te vuur en te zwaard te ftryden; daar gispt de lafter-tong den braaven van der Merfch; daar worden vervloekingen uitgebraakt tegen de Hollandfche Uitgewekenen , welken men de Vryheid-min tot eene misdaad reekent; daar verftout men zich zelfs, om de hevigfte uitbarftingen der woede, met welke de ariftocratifche party hare tegenftreevers vervolgt, met het verais

Sluiten