is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvin.

BRUSSEL.

Zelden bejammer ik Volken, die onder het juk van overheerfching gekromd zyn : derzelver flaaverny kome op hunne eigen hoofden! Tegen den leeuwen-moed van den vryman, die zyne vryheid boven alles mint, zyn alle de helfche kunften der dwinglandy onbeftand. De euvelmoed der Romeinfche zucht tot veroveringen konde zelfs het kleene Saguntum niet bemachtigen. De heldhaftige dood, midden in de vlammen en onder de puinhoopen hunner inftortende gebouwen, was de laatfte en edelfte zegepraal dezer echte Republikeinen !

Thands echter bejammer ik het noodlot der Brabanders. Onder beter leidslieden zouden 'er

men-