is toegevoegd aan uw favorieten.

Verward Nederland; of, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van den jaare MDCCLXXX-MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«.hoofdstuk. van het erfstadhöuderschap. 85

, IIoll. Culd.

Per tranfport . . ƒ 171999.

Van Zeeland, als Stadhouder der Pro. vincie, en tot een bijzonder penfioen . . 5868.

Van Utrecht, als Prefident c'er Ridderfchap, en tot een douceur 2775.

Prins willem fredrik, als Overfle van het 3e regiment Oranje Nas/au, en als Capitein bij 't zelve regiment. . . . 3772.

De Prins, als Stadhouder Capitein generaal der Provincie (f)

Van Friesland, als Overfte van twe regimenten ; voor een Capiteins plaats; als Capitein Generaal en Stadhouder; tot onderhoud van hof, tuinen, turf enz. . 54387. . Van Groningen, als Overfte van twee Regimenten; voor een Capiteins plaats; als Capitein generaal en Stadhouder; cor zefpondentiekosten, turf, hout en fo'dij der Helbaardiers. ....... 30396".

Van Overijssel (f)

Van hetLandfchap Drenthe ah Overfte, Capitein en Stadhouder, en foi'ïij der Helbaardiers. . , 6022.

Van de Generaliteits Landen , tot penfioen , recht van voorzitting in den Raad van Brabandy en appointement a's Stadhouder 63000 Tranfporteer . . fJ^IT^.

(f) Hier weet de fchiijver z^if de fom niet naaijwkeurig. F 3