Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jpfe ESSFQUEBO.

de, is nogmaals bij dezelve Vergadering goedgevonden, tot Commandeur in Rio Esfequebo aan te (lellen Lourens Storm van s'Gravenzande, en in deszelfs plaats tot Sekretaris aldaar Adriaan Spoors. Herhalende dan de vraage, wie den Commandeur op Esfequebo fielt? verhopen de Reprefentanten en verdere liewindhebberen, dat de Zeeuwfche Hoofdparticipanten nu wel rondelijk zullen willen antwoorden, of immers dat zij Reprefentanten en verdere Bewindhebberen ten genoegen van uw Hoog Mogende zullen hebben bewaarheit het antwoord, 't gene de zaak zelve aan hun hadde gedicteerd: de Generale Compagnie. Van minder belang zijn de Artikelen, dewelke nu verder volgen, en zoo weinig opererende tot decifie van het peinéi waar omtrent uw Hoog Mogende worden lastig gevallen, dat de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen zich omtrent dezelve zeer kort zullen konnen bepalen.

,, Dat de Bewindhebberen van de Kamer Zeeland, door Initruétie en Animering vau de Hoofdpanieipanten zich bij continuatie diligent toonen, op alles wat de Kamer Zeeland en de Ingezetenen van de gemelde Provintie eenigzins zoude mogen interesleren, zal door de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen altoos met de uiterne aangenaamheit worden gezien en beantwoord, fchoon de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen niet kan worden ontdekt, dat in bet jaar 1723. eenige verfchikkinge in de orders op het houden van de Boeken zoude zijn gemaakt, dan die met het gemeenenut van de Compagnie en het bijzonder belang van de Kameren respeftivelijk is overeen komende.

„ Het ganfche nieuwe Arrangement , voor zoo veel Esfequebo aangaat, beftaat eenvoudig hier inne ,, dat Negros „ op Esfequebo jaarlijksch vereffend zullen moeren worden, , met de Lijst van daar komende, en dat de differentie ge„ bragt zal moeten worden op een rekening van Vruchten en '„ Lasten van Esfequebo, welke rekening van Vruchten en " Lasten jaarlijksch aan Winst en Verlies zal worden ge„ floten.

„ Een waarneming, die de geringde Handelaar in een or. dentelijke directie nooit nagelaten zoude willen hebben, en

waar

Sluiten