is toegevoegd aan uw favorieten.

Verward Nederland; of, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van den jaare MDCCLXXX-MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I08 BIJLAACHN EN AUTHENTIQUE STUKKEN.

N°. 10.

EXTRACT UIT HET REGISTER DER REÊ0LUTIËN VAN H. H. MOGENDE DE HEEllEN STAATEN DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.

Op Maandag, den 27 November 1780.

Heeren Gedeputeerden der Provincie Holland enJFestFriesland hebben de gedeputeerden Hunner Hoog Mogenden tot de buitenlandfche zaaken onderrecht, van de Refolutie, welke hunne Heeren Principaalen, de Heeren Staaten der genoemde Provincie, wegens de door zijne Hoogheid aan hun gecommuniceerde papieren, betreffende eene geheime onderhandeling met het NoordAmericaanfche Congres , die men in de notulen van den 20 oftober omftandig vindt aangetekend, genomen hebben, waarop de volgende bovengemelde Refolutie geinfereerd is.

EXTRACT UITDE RESOLUTlËN DER HEEREN STAATEN VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND, IN DE VERGA* DERING VAN II. ED. GROOT MOGENDEN GENOMEN.

Donderdag, den 23 November, 1780.

N a gehoudene deliberatiën, over het raport, het welk op den 3den deezer maand, door Heeren van de Rid-