is toegevoegd aan uw favorieten.

De godlyke euangelie-stem, zoo algemeen aanbiedende als beveelende, op grond van de formulieren der hervormde kerk verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22Ó

T W E E D £ BRIEF.

waar geloof begint ook reeds, zoo dra de zondaar met een levend gevoel zyn gemis erkent % dat alleen doet hem zoeken met geheel het hart, — en dat die zoo zoekt, zeker vinden zal tot zyn vertroosting, zegt niets anders dan 't verband dat 'er is tusfchen 't geloof en de rechtvaardiging in de vierfchaar des gewetens - Maar daar mede blyft dé vraag nog geheel onbeandwoord, ten opzicht van hem die ih waarheid nog 't geloofs-beginzei mist: moet en kan die iets of niets doen tot verkryging daarvan ? en indien iets, moet hy dat doen geheel op een misfchien, of heeft hy eenigen grond van zekerheid? - Moet en kan hy volftrekt niets doen; dan blyft niets over dan lydelyk wachten, en wech dan met de redeiykheid van on> zenGodsdienst! — Moet hy 't in den weg der middelen flechts ïvaagen, gelyk Esther; wech dan met de Gereformeerde Leer der aanbieding van Genade aan geheel natuurlyke menfeben !- Wat dan? — Ik meen op deze wyze te moeten andwoorden: God zegt: Zoek en bid, zoo als gy zyt; en word daar toe aangefpoord door myne belofte , dat ook gy, wordt uw zoeken en bidden vertrouwend en oprecht, Zeker de genade ontvangen en tot

uwe vertroosting vinden zult. Laat my dit nog wat

nader in 't licht zetten.

De pligt is zoeken: en dat beflaat; deels in zekere uitwendige pligten, daar toe als middelen verordend: het gehoor en onderzoek van Gods woord, de aandacht op ons zeiven, en 't gebed; deels in die betamelyke zielsgeftalten, uit welke de rechte waarneming dier pligten moet vloejen. door welke de ziel die uitoefl'ent en daar in aanhoudt: ik noem vooral ootmoed, vertrouwen en oprechtheid. — Het eerffe, de uitwendige verrichtingen, maken niet het geheele zoeken uit, Waar aan vinden verknogt is; echter ze bthooren mede daar toe, ze zyn 'er - - een