is toegevoegd aan uw favorieten.

De graauwe man. Een volks-schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 78 )

zen kwam, en eindelijk maakte de vrede een einde aan alle onze bekommeringen*

Hij. Elke Bede, met een vast vertrouwen op God, tot Hem opgezonden, doet een onuitfpreeklijknut, en zelfs dan, wanneer God niet aanftonds, de wensch van den Bidder verhoord, zoo vergoed Hij het dubbel, jaa drievoudig, op eene andere wijze. Maar dikwils is de volkomene verhooring des Gebeds zoo zichtbaar en opmer. kenswaardig, dat ook de allerongelovigde, foms daardoor overtuigd worden moet. Tot een voor. beeld, van dit gezegde, kan ik u nog het volgende verhaalen: Wanneer in deezen Herfst, de Armêe van den Generaal Jourdan in Franken, land, van de Oostenrijkers geflagen wierd, en irt aller ijl tegen den Rhijn te rug trok, gefchiedde 'er veele ongeregeldheden bij dien aftocht. Bij deeze gelegenheid, overviel eenen moetwilligen hoop, een vroom en rechtfchapen Lands-beampte, die op eenigen afdand, van een klein fteedje, op het Land woonde. Vluchten, eri zich redden, was hem onmooglijk. Hij en zijne Familie donden daar verbaasd en bedwelmd van de doodlijkde fchrik. In dat hachlijk oogenblik, wendde zich de Amptman, met een vuurig gebed tot God zijnen Hemelfchen Vader, en fprak tot Hem in zijn binnende: Ook heden, waar alles fchijnt verhoren te zijn; ook heden kunt Gij, 6 Almachtige Fader ! noch helpen ! Verleen hulpe !