is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekeningen van mr. Willem Schorer, over de inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid van mr. Hugo de Groot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

të AANÏEEKÉN1NGÈN

of overfpeeligen, geteeld bij één of beiden gehuwden: of eindelijk zulken, die in bloed-fchande zijn verwekt bij hen, die ter zake eener te naauwe bloed-verwandof zwagerfchap, met eikanderen niet kunnen trouwen, waar bij de Geestelijken (Kanonisten ) een vierde foort voegen, die zij verfoeielijke fpeel-kinderen noemen, te weten: die bij Geestelijken, aan wie het huwelijk verboden is, gewonnen zijn. Precis du droit Belg. pag. 32. En dat geene brieven van legitimatie zouden verleend worden voor balbaarden, gewonnen bij Geestelijke of religieufe perfoonen, noch ook voor overwonnene bastaarden, heeft Keizer karei wel uitdrukkelijk gewild, ten ware uit zijnen èxpresfen confente of fpeciaale gratie bij Plakaat van 26 Mei 1644. Art. XXVlil. Groot Plakaatb. I. D. W.322. Dan het verwondert mij, dat de Keizer, ten aanzien der in bloed-fchande geborenen, dit insgelijks niet heeft verboden, want dezen zijn waarlijk van fchandelijker natuur, dan de overwonnene bastaarden, dewijl derzelver ouderen met den anderen in den echt fomtijds zouden hebben kunnen treden.

N. 1. In een wettig huwelijk wordt de man voor den vader van het geboren kind gehouden /. 5. ff. de injue -i-oc. (Lib. II. Tit. IXJ welke, re.gul Boörius Decif. CCX1X. erf carrzovius Jurisprud. Confifi. Lib II. Tit. III. Defin. XXXVII. n. 4. voor zoo onwrikbaar houden, dat zulks na rechten zelfs niet in twijffel wordt getrokken, maar dat op deze voor-onderftellinge volkomen recht wordt gedaan (het welk bij de Rechts-geleerden eene praefumtio juris en de jure wordt genoemd ) waartegen geen bewijs wordt toegelaaten. vromansJ* Föt. comptt. III. B. XVIII. Kap. §. 3. Doch hier omtrent *fraakt ïuddellant evenwel in zijne Aanteekeningen

eenjh