Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ax> B IJ B E L- e

HET GEBED

DES

H E È R E N-

C3«s aller Vader! wien omhoog, In 't hemelrijk, al de englen loven,

Die met een eeuwig wakend oog Uw kinders gade flaet van boven:

Uw naem worde, in ootmoedigheid, Gevieit, geheiligt, en geprezen;

Uw koningrijk (leeds uitgebreid; Men wille uw' wil!' gehoorzaem wezen

Op de aerd?, die op uw wenken draeit,

Als daer gij uwen fcepter zwaeit!

Geef ons, dees' dag', ons levens brood ; Vergeef ons 't geen wij ooit misdreven,

Gelijk wij 't misdrijf ook, hoe groot, Aen onzen fchuldenaer vergeven;

Laet ons in geen verzoeking, maer Wil ons, door 't helsch geweld bedreden,

Verlosfen uit hst doodsgevaer: .. Want u zijn alle heerlijkheden,

Het rijk, de kracht, de majesteit,

Van eeuwigheid tot eeuwigheid.

r 7. o.

Sluiten