is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekeningen van mr. Willem Schorer, over de inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid van mr. Hugo de Groot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. BOEK XXXIV. DEEL. §.4.#. 10. 6;9

pufend. de Offic. hom. et civ. Lib. t. Cap. v. § 21.».2, de re a l la Scienc. du Gouvernem.Tom. 11 1. pag. 206.waarom onze Schrijver % 2. te recht aanmerkt, dat het verlies van één der ledemaaten op geen prijs kan gefteld worden.

Men" heeft over deze ftoffè wegens de verdediginge zoo van leven als lid eene opzettelijke Verhandelinge van johannes grate deprtvatd authoritate gedrukt te lubeck 1Ó52. die Kap. 11. te recht (taande houdt, dat de verdediginge van lijf en lid niet alleen geoorlofd zij, maar dat iemand zig aan zelfs-moord fchuldig maake, die van dit recht geen gebruik zoude willen maaken. Wat zal men dan zeggen van die angstvallige bepaalingen van het zoogenaamd moderamen inculpatae tutelae (nood-weer) waar door mogelijk meenig ongelukkige op een eerloos fchavoc door de onkunde zijner rechters het onfchuldig en dierbaar leven heeft geëindigd; waarom ook den alleronfchuldichften, die in de onvermijdelijke noodzakelijkheid gebracht is van dit zijn recht gebruik te maaken, zoude raaden het hazen, pad te kiezen, zijnde het vogel-gezang beter dan het ijzer geklank. Ik hebbe deze (toffe eenigfins- breeder behandeld in eene Verhandeling over de Twee-gevechten te vinden in het Vlisfingsch Genootfehap van het jaar 1775. bl. 568.

§ f.

Die moetwilliglijk enz.]- Bij s. van leeuwen vindt men eene geheele lijst van geld-boeten, die verfcheidene volken op het toebrengen van ondeifcheidene wonden hebben gefteld Liv. v. Cap. xxi. n. 2, et Sqq, alwaar hijn. 13, en i<5. zegt, dat de boete na den aart der wonde moetgereguid zijn. Het gezegde van o-»zen Schrijve*-' wordt met noch verfcheidene andere Keuren bekrachtigd Objervat. over h. de groot 11. Deel Objervat. lxxxviii pag. 202,

Nt 11. Om reden» dat beiuen eene onbehoorlijke d,adi

« heb-