Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III BOEK XXXV. DEEL. $ 8.0,17. <*47

niet beledigd pup end. de Jure nat. et gent. Lib. ui. Cap, vi i, § 8. Daar en boven heeft de vader recht tot fchaéN-vergaedinge» die hem door de onteeringe van zijne dochter is toegebracht,zoo veel hij namenlijk alsnumeerer nöodit? heef.; om haar in het vervolg uit. te huwelijken bk rl ichl Concl. practic. P. v. Conclus. xxxviiu n. 32. v o h t ad Leg J»l. deAdult.n. 4. (Lib. XLVIII. Tit. V.) Kostum. van au den. Rubr. xvn. Art. vin, Uit heeft mede plaats f.eo opzichte van het meisje, het welk van den onteerer de voile fomme voor eeme bruid-fchat niet kan vorderen, maar alleen Zoo veel, als nu meer noodig is om met haarer ge.'ijfcen te trouwen, of ten minften te kunnen traawen Holl. Konfult. 111. Deel Kons. xc. n. p Neder/. Advisb. 11 Deel Kms. cxliii. pag. 3. n. 75. Akadem. der jonge Praktij pag. 2jp. Doch dit is zeer moeielijk te bepaalen: nadien de maagdom van een meisje zeer duur,: en zoo veel waai Jig is, als "er een zot voor wil geeven, waarom;ik het liefst met het Friesch recht houde, ingevolge het welk een anteeter aan de onceerde zoo veel tot eene bruid-fcbat moet geeven, ais zij zelve bezit, of ten minften.zoo veel als de vader haar waarfchijnlijk, wanneer zij trouwde,, ten huwelijk zoude gegeven hebben Statuten van friesland 1. Boek Tit. 1 v. Art. 1. en hamerster aldaar. Dan dit is van eene zeer moeielijke bepaalinge; waarom t h omasius Jurisprud. div. L. 11. C. v. § 51. te recht leert, dat de ontmaagde, het zij door geweld, het zij door bedrog, tegen den fchender aanfprake van vergoedinge heeft, we. gens de mindere hope van een huwelijk te kunnen aangaan. Wanneer en hoe veel eene onteerde maagd tct beteringe van haare ontmaagdinge kan vorderen zie finkelth. Ob. fervat. Pr act. en. carpzov. Frax. crimin. P. 11. jguaest. lxviii. n» 13. en berlich. in deaangeh. Concl.xxxvm. Hier toe heeft zij geen recht, indien zij, zoo als grosse weg en im zijns Aanteekeningen zegt, vleeschhjk gekon-

Sluiten