is toegevoegd aan uw favorieten.

Het tooneel der zegevierende menschlievendheid, waare vrijheid, en wezenlijke rechten van den burger, in het vrije Frankrijk; of De zegenrijke gevolgen der omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AFSCHAFFING VAN DEN ADEL, ENZ. lof

Indien zij op dit ftuk als petrus dacht en deê!

Al haar decreeten zijn nu loutre beuzelingen!

Zij moest befluiten, om den Turk dit graf te ontwringen;

Dan kreegen wij weêr (lof voor onzen, heldenmoed;

Dan fopten we als voorheen tot de enkels toe in 't bloed.

hauttain.

Helaas! wat zou zij doen? zij doet ons 't ergfte hoopen;

Veeleer befluit zij, om het heilig graf te floopen

Dat oud, dat adlijk bloed, 't geen door onze aders vliet, Beweegt de harten van deez' philofophen niet: Zij vormden menfchen, kon het zijn, van Muzelmannen, Die wij te vuur, te zwaard

boncoeur, ter zijde. Kan 't zijn!

hauttain.

Van de aarde bannen,

g r a n d n é.

Maar nu van petrus.

(Rond ziende.) Hè! »

hauttain.

'T fchijnt of u iets ontbreekt?

g r a n d n é.

Mijnheer! ik krijg (leeds dorst als men van adel fpreekt,

hauttain.

boncoeur! geef wijn!