is toegevoegd aan uw favorieten.

Merinval, of De gevolgen der wraakzucht; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'TOONEELSPEL. 85

Dit oogenblik beflist myn noodlot voor altoos; Ja, ik beperk in t einde een al te heilloos leven.

Zich opheffende, zegt hy, met eene verhevener Jlem, tegen zyn' zoon. Vermoedde gy, dat u myn hand vergif kon geeven, Eer dat ikzelf, vooraf, het tot myn deel verkoor?

DE JONGE MERINVAX. è Hemel! hoe! 't vergif.. ?

MERINVAL.

't Dringt tot myn hart reeds door...' Een doodfche koude...ikvoel .Achlziemy't daglicht derven.. Myn kindren!.. dierbrezoon!.. laatme in uwearmen. .derven! Hy bezwykt, aan den voet van een' pilaar. DE JONGE MERINVAL, zich op zyn' vaders ligchaam r.ederwerpende.

Myn vader!

Tegen Eugenia, die hem tracht op te richten, 't Is vergeefs: ik ly' te veel: laat af: Belet my niet met hem te daalen in het graf.

E I N D E.