Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f§2 Befcbryvinge van 't S TADH U IS Gerbrant Pancras, J acob de Graaf, Sibuant Valkenier, en

Pieter Schaap.

Der Burgermee fleren zonnen en neeven ; den' cerften fteen van dit Raadhuis.

Ten zuiden in de Vierfchaar, booven den ini gang, is een vak even zo groot als dat daar de Amfterdamfebe Maagd ten noorden in ftaat; 't welk* door twee groote deuren kan geopent werden, cm uit Burgermeefters Kamer, van booven in de Vierfchaar te zien: welke geopent werden, wanneer Schout en Scheepenen in de Vierfchaar. zitun , om de misdaadigers te veroordee.'en.

Dit konftig en uitmuntent beeldwerk, als ook alié'het overige, dat tot fieraat van het Gebouw* voorkomt, is gemaakt door de hand, en onder opzicht, van den grooten konflenaar en weêrgitaloofen beeldhouwer, Artus Qiiellinus , van Antwerpen: welke een altoosduurende lof ver-% dient heeft, doordefchikking en aardige uitvin-1 ding der verbeeldingen, en geefb'g bywerk, opi 't gebruik en bedieninge van dit Huis, zeer zin-ryk te voorfchyn gebracht.

Op deze heerlyke Vierfchaar, en der zelve bediening, ziet men dit volgende vers: waarvan het^i affchrift hangt, in de Kaamer van de Heeren\ Scheepenen, in haar Achtbaarheits Vierfchaar.»

Sluiten