Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER SA MELING

V AN

STUKKE N«

BETREFFENDE DE gehoudene commissie TOT HET OPMAKEN VAN È E N

PLAN van DEFENSIE

VOOR DE

STADt GRONINGEN.

TEN DIENSTE FAN DE BURGERIE DEZER STADT, OP ORDRE DER HEERÈN GECOMMITTEERDEN DES BREEDEN RAADS DOOR DEN DRUK GEMEEN GEMAAKT.

Te GRONINGEN,

b v hendrik vechnerüss Boekdrukker in de kleine Krom-Elboog. 1787.

Sluiten