is toegevoegd aan uw favorieten.

Emilia Galotti. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierde Bedryf. 91

Marinelli. Daar komt meer op myne rekening, dat 'er niet op behoort.

De Prins.

Reden eisch ik!

Marinelli.

Nu dan.' Wat zou aan myne fchikkingen toe te fchryven zyn? Dat 'er by dit ongeval zulk eene

klaarblykelyke agterdogt op den Prins valt?

Dit is toe te fchryven aan den meesterlyken trek, dien hy zelf de goedheid had met myn ontwerp te vermengen.

Do Prins.

Ik?

Marinelli.

't Staa my vry, hem te zeggen , dat de ftap, welken hy heden morgen in de kerk gedaan heeft, — hoe fraai hy dien ook deed, hoe onvermydelyk hy dien ook doen moest, — egter niet tot den dans behoorde.

De Prins. Wat bedierf hy dan ?

Marinelli.

Den geheelen dans juist niet; maar evenwel voor tegenwoordig de maat.

De Prins.

Hoe moet ik dit verftaan? Spreek!

Mar inelli. Welaan dan ! kort en eenvoudig. Toen ik de zaak

over-