Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 39 TWAALFDE TONEEL.

DE GRAAF, LEONORE, LIZETTE. "VET" LIZETTE.

W el nu . hebt gy onzen vriend wat onbolstert en befchaaftheid geleert, myn Heer?

D E GRAAF. Ach ! fpreek 'er niet van, gy gaf my daar le plus fot animal, het lomplte koetspaard onder handen, dat I men kan befehouwen.

LEONORE.

Geef andere eertitels, als 't u belieft, aan een man met wien ik (la te trouwen.

DE GRAAF.

Gy met hem trouwen ? had ik zulks geweten ik had hem

hals en been gebroken, dat onheblyk dier. Maar gy badineert.

LEONORE.

't Is reëel, ik fpot'er niet meê; myn Vader komt expres om dit huwlyk hier.

DE GRAAF.

En (lemt gy zulks toe ?

LEONORE. Ik zou mooglyk zulks niet gedaan hebben , had gy meer redelykheid bezeten, Maar uwe indifcretie en winderige airs...

LIZETTE. He , Mevrouw, de tyd is te kostelyk om met kyven te werden verlieten. Laten wy het èèns zyn , en ons gezamentlyk toeleggen

om aan Bouke Grien Een blaauwtje te geven: ei, Mevrouw, wil alles vergeten , en de dwaling van myn Heer over'thooft zien.

LEONORE.

Ik ben waarlyk te goed. ik wil voor deze reis nog wet

alles vergeven, Dog

Sluiten