Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P E L. 37

Maar zyt gy beide niet onnozel ? naar myn oordeel, Is dat een poets geweest, meer tot uw na-dan voordeel. Want dit geval, als ook de gramfchap van dien Knecht, Is wat gezocht: my dunkt die wagen gaat niet recht. Het kan wel zyn dat een vermomde Muurenbreeker jt7 beide door een' list...

LEVI.

Ai neen, Mevrouw, 'k weetzeker, i 'Et was de rechte, ik 'eb de zegelring gekend, En de 'and des Hofficiers, die met men Krespondent De accoord gefloten 'eeft: ik zei 't je ftaan te zeggen, Om de 'iel geval, verftaaje, in 't kort jou uit te leggen,

BERNARDO.

Kom , doe dat in ons huis, dat's beter.

LEVI.

As je wil,

Papaatje, ik bin te vreên.

NEGENTIENDE TOONEEL.

BRITTO, ziende de voorigen in huis gaan.

„ Zagt, Britto, houjeftil. (ken! „ Daar gaan ze in huis... en wel met Levi... fchoonezaaCouragie! Britto, nu moet gy het werk volinaaken. 't Slavinnetje is airede in zekerheid gebragt; En wyl ik nu de komst van d'Officier verwacht, Heb ik my ras verkleed om wéér voor Jood te fpeelen. Dus heb ik 'tfpel verdeeld in drie verfcheiden deelen... Maar zagt, ik hoor gerucht; ik ga wat aan een zy.

TWINTIGSTE TOONEEL.

BRITTO, DIDERIK, STOFFEL.

IBRITTO. s waarlyk de Officier, Muurbreeker is 'er by. , ,Daj valt my toe.

Hy gaat in dc deur ftaan.

C 3 Dl-

Sluiten