Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

Pierrot zo deerlyk fchrikt, dat hy achter over flaat, het hoofd veruwynt, Pierrot weder tot zien zeiven gekomen zynde, denkt dat hy geitroomt heeft, hy wil het brood op nieuws in de mand doen, offchoon de oude vrouw en Arlequin hem nogmaals fmekeu het te borgen, zo als hy weder by de mand is, en bukt om het brood in dezelve te leggen, komt er een nakende arm uit de mand, die zyn hand vasthoudt en hem als gekluisterd aan dezelve bindt. Arlequin lagcht hem uit, en geeft hem enige (lagen. Pierrot bid en ftneekc zo lang, tot dat Arlequin hem eindelyk verlost-, Pier* rot (laat op, en zich weder vry ziende, zweert hy Arlequin het te zullen betaald zetten; Arlequin lagcht hem nog meer uit, en vertrekt met zyn Moeder Pier* rot wil zyn mand opneemen om heen te gaan; doch, is zeer verwonderd, dat dezelve zo zwaar is , hy ligc bevende het fervet weder op, en met grote blydfchap haalt hy er een zak vol geld uit, waar onder een bordje hangt met deze woorden:

TOT BELONING VAN DEN EDELMOE' Dl GEN ÏIEUROT.

Hoe zeer dit weinig op hem toepasfelyk is, neemt hy echter de zak mede, en gaat zeer verheugd met dezelvs en met zyn mand naar huis.

Einde van V eerfle Bedryf.

B 3 TWE'

Sluiten