Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£1 HET GEDW ONGENE

Rykert.

Neen , in 't Neêrduitfch, Malfurius.

. ^ Wel aan,

Dan moet gy aan myn linker zyde ftaan; Myn réchter oor is voor geleerde taaien. .. Rykert.

„ Wie hoorde van zyn dagen vreemder zaak, Of gekkejyker ding verhaalen? Malfurius. En 't linker voor de plompe, én moederlyke fpraak. Rykert. „ Wel wat gebruikt dit vólk al grillen !

Malfurius. Wat vraagt ge nu ?

Rykert.

Ik zou wel willen Van een geringe zwaarigheid, Jouw oordeel vraagen.

Malfurius.

'k Ben bereid, 't Zal van de Wysgeerte, óf Filofoofye weezen, Nietwaar?

Rykert.

Neen éxkuzeer me; ik ben in duizend vrcezen, VaiiAvégen zéker ilach van vryery , kyk, die... Malfurius. Mjflchien begeert myn Heer te weeten, Of Logica een kunft, óf weetenfchap moctheeten? Rykert.

Dat is 't niet heer.

Ma lfu r iu s.

Ofzy tótvoorwérp heeft de drie Yerfeheid'ne werkingen der geeft?

Rykert.

Neen, zeg ik ; zie ,

-.-<■ .1 Dat

Sluiten