Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 23

Zyn Zoon doen fneuv'len, of de Zoon door zyne Vader, Totzoen uws Broeders; des beraaden we ons niet nader: Laat ons Heraklius behoeden, door 't gevaar Van deeze twee.

Eudoxe.

'k Beken 't, hy is dit waardig, maar De Zoon , Mevrouw, heeft niet verdiend, zulks tonderwinden ,

■Zyn deugd behoord by ons wat meer gena te vinden.

Leontine. Hy is een Dwingiands Zoon , die haatlykc afkomfi heeft Alleen verdiend, dat hy aan hem de doodfteek geeft. Schoon hy zyn deugd komt door die dwaling te bevlekken ,'

Zy zal tot hoeding van de onnoozele verftrekken. VIERDE TOONEEL. Leontinb, Eudoxe, Pagie.

EP a g i e. xuperes, Mevrouw, wenfcht u te fpreeken. Leontine.

My!

Eudoxe, ik fta hier door verftelt, ga, zeg, dat hy Vry binnen koom. Hoe.' hy my fpreeken? om wat reede ? Ik ken hem naauwelyks; maar hy haat Phokas meede: Vermits zyn Vader ook door hem is omgebragt. Uw tong heeft ons vcrrailn : ik heb dit wel gedacht.

VYFDE TOONEEL.

Exuperes, Leontine, Eudoxe.

hexu p e re s. eraklius, Mevrouw, dus lang bedektgebleevéo;

B 4 U

Sluiten