Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRANVELLE, (ANTONl PERENOT, Kardinaal v.) 3 5?

Bij dit leevensverhaal voegen wij nog de volgende bijzonderheid, overgenomen uit de Naleezingen van Mr. h. van wyn op de Vaderlandfche Hiftorie van j. wagenaar. „ Hoe „ groot (fchrijft hij) de algemeene verbittering onzer mees-

te Landgenooten tegen granvelle moet geweest zijn, „ kan men, ook daar uk, opmaaken, dat, in meer dan „ één, gedrukt en gefchreeven , Werk, van zelfs nog veele ,, jaaren naa dien tijd, op den rand, of op het witte tusi, fchen de regels van den Tekst, fehimpende Vaersjes en „ afbeeldingen van den Kardinaal gevonden worden: ook „ fchoon die Werken tot geheel andere ftoffen betreklijk „ zijn. 't Hier nevensgaande ftrekke tot een ftaalrjen.

„ Adriaan .coenenzoon van schilperookt , geboortig van

Scheveninge , Strandvonder van de Graaflijkheid van Hol* -, land, ten Jaare 1540" woonende in den Haag, en nog in -9, 1580, te Leiden, een vrij kundig Man in 't vak der Vis„ fcherije, heeft, omtrent het Jaar 1078, een zeldzaam

Werk, genaamd het Visboek, nagelaaten, thans berustende y, in de Boekerije van den Heere Mr. j. visscher, in den „, Haag. In dit ftuk, handelende over de Natuurlijke Hifto0, rie, vindt men, bij 't artikel der Serpenten, fchoon niét

eene flegte penne, 't borstbeeld van granvelle , nevens 0, een' Duivel, wiens Dienaar den Kardinaal een' Pauslijken fi Calot fchijnt aan te bieden, met dit Rijmfchrift:

„ O granvelle 1

„ Fundament van Neêrlands quelle,

„ IPeest noch Paeus,

„, En vaert daer mede 'na u Gezelle.

„ De drie laatfte woorden zijn van de zelfde hand, als *t ^ gantsch gefchreeven Werk, maar, in plaatfe derzelven, w ftonden, voorheen, die van nader Helle; welken, nader„ hand, uitgefchrapt zijn."

'sGravenhaoe. Een deerlijke ramp trof, in den Jaare S758, deeze Plaats, of liever een tantal Inboorlingen en Vreemdelingen, op de gewoone Jaarmarkt zaaengevloeid.

Z 3 Of

Sluiten