Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOVEVA. a> Daar na, datik u ftraks zou doen in 't yzerflaan. Heer Adolph heeft dien laft uit myn bevel ontfangen. En wilt ge aan hem niet, zo geeft u aan my gevangen. Adol-Wel hoe fpreekt Drogan zo? of is hy meer als ik! Gol. Daar 'k Adolph niet ontzie, meend gydat'k voor ufchrik. (gen? Adol. Hy weigerd my zyn kling, en meend gy die te kryNeen.daar eenEêlmanfpreekt.daar dient eenkoktezwyDRO.'kBennu uw opperhoofd, al was ikugelyk. (gen. Ado. Helpt my dat opperhoofd veraud'ren in een lyk, Help, Golo.

Dro. Fulco, help! helaas! ik ben verraaden.

Ful. Nuzalzich mynen fpyt eens inuw bloedverzaaden.' Gol. Doofd met uw Neusdoek voort zyn yfelyk geluid.

Dro. Verraaders ! moord Dro

Gol. Nu trekt hem zyn kleed'ren uit.

't Gaat wel, neemdhem nu op. Adol. Hy zal ons niet ontfpringen.

Gol. Help hem nu in 't vertrek van Genovevabringen.

Sy jleeken Drogan een neusdoek in den mond, trekken zyn kleederen uit, draagen hem in Genovevaas kamer, op haar ledekant, daar hy doorfieeken werd.

Genoveva , in haar flaapkamer, Golo, Adolph , Fulco.'

Gen. S~\ ramp ! ei my ! wat 's dit?

Gol. V f Het woeden van myn' brand.

Ado. En van onz'hoon.

Gol. Smyt nu den fchelm op 't ledekant,

Gol. Help', help! geweld!

Ful. Zie daar zyn dert'le kleederen hangen»

Gen. Help!

Gol. Roep het hof; hy heeftdendoodftcek al ontfangen. Gen. Help! help! Ado. Komt, knechten, komt.

Genoveva, Golo,Ado lpii , Stilco, Werner, Lucinde, met gevolg van 't Hof.

wern. *Y7at'sdit?

Ado VV Kom tuig de fchand,

Die

Sluiten