is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 JAN.

ZAAKEN VAN 1781.

Havens. Scbips naam. Schippers. gekom. van gaande na

In Plym. De (Vobeta, Arend VVagfchal Dautzig, Bourdea.

(Bremer)

InFalm. De Eendragt, Hendrik Jans, St. Euftat., Amiterd.

DeH-'elv. v.Frankf.Hsye Broers, Salouw, .

De Zeepost, Jan Okkes, Sivilien, 1 . .

De Eleonora, Theunis deBoer, Bare. laast

v.P.Mah. ■ . De Juffrouw Anna ,. . . Stuik, Mallaga, "

Por/of, . . . Aspegreeu, C'ette, . •

DeMariaChristina, Bajoenen, -

De ;fongvr. Gcrtr. Pieter Sikke Tee-

Adriana, kes, Suirna, Rotterd,

De Anna Maria, Ryn Hakker, Mallaga,

Zeldenrust, I i iMoerkerken , - ■ —~—

Zeevrugt, Dirk v. d. Wolf, . Oflende.

De drie Gebroed., Klaas Remmers, — • —

De Vrouw Co'nrlia, Ryntje Nobel, Barcelona, ■■ \ De Snelle Jager , C. Chr. Bunfouw., Cadix, .

De jonge Fredrik, |acobEleman, Triest, •■■

De goede Verwagt. Ti. f. Stavanger, Charant., Hamburg.

De Concordia , . .. Peterf.(Ueen) Sr. Ubes. Arendahl.

Tejarm. De Corn.en Sara, JacobStiyderduin, Dieppe, N Calteel.

Omtrent half January zag men nog de r.avolgende Lyst door den druk gemeen gemaakt:

Havens. Schips naam. Schippers. gekom. vangaande na

In Ditins De Cathar.tVilhel.

min.. O.I.C Schip. Pieter v. Prooiien , Rotterd , China.

De jnf.Gertrjiida.Jan Pieters Schol, Bourd. Amfterd. In Ports- De twee Gezus-

viouth. ters, Curacao, Rotterd.

De Vrouw Antonia

Elizabeth, Gerrit Klaftn, Cette, Amfterd.

De Concordia , Lodew. Thomas, Cadix , —

De Hopende, . . . ]anf:-n, Mallaga, -

De jonge Jan, . . . Doornke, Bajoenen,———

De Jubileum, Caspcr Nsiiman, Stettyn , Bourdea, (Pruisch)

InCowes. De jonge Abraham

en Jan. Jan Sipkes, Bilboa, Oftende.

Te Porti. De Olymolen, Roelof Alles, Cadix, Amfterd.. Een Brigantyn met

Pik en Teer, Stokholm, L'Orient.

/» Plym. De Eendragt, Theunis Brandaris, Curacao, Amfterd.

De