is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo fee. ZAAKEN VAN 1781.

Plan van de vermeerdering van 's Lands Krygsmagt, met 97 6 Paarden en 20170 Hoofden.

NB. Staat re weeten, dat met

opzigt tot de nieuwe Comp. Ca- Plan van een augmentatie

valerie en In ante™ hier onder r Lands MHtie met g?6

zyn begrepen 4 hoofden per Comp. ' ' u rt

en met opzigc tot de nieuwe Comp. Paarden en 20107 Hoofden. Artillerie vyf hoofden per Comp.

die minder mogen aangehouden SoMyen en S'afs

worden. tractamenten ten 42

Paard. Hoofd. Cavalerie. 35 36 Yder der 6 Comp.van het Regiment Guardes te paard te

augmenterenmet I wagt Mr. .

en 5 gemeeme Ruiters waar

onder een Corporaal. 1134 ; " : "

116 106 Twee nieuwe Comp. by het

Regiment Guardes te paard

ieder fterk 58 paarden en 50

hoofden. 45^2: - : -

Een Lieur. Colonels traktement by het RegimentGuar-

des te paard, bedragende ge»

ter lopende maand, en dus

ten 42 dagen. Ho: 9: 4

240 240 Ieder der 48 ordinaris Comp.

Cavalerie te augmenteren

met 5 gemeene Ruiters,waar

onder 1 Corporaal. 691a: - : -

440 408 Agt nieuwe Comp by de 8

Comp. van het Regiment

Orange Vriesland om daar

van te formeren 2 Regimenten, ieder Comp. fterk 55

paarden en 51 hoofden. I5808: - : -

De Scafs traktementen van 1

Coll. 1 Lr. Coll. 1 Major 1

Adjudant 1 Piqueur iChirur-

gyn en 1 Pauker, bedragen

ter lopende maand 540-10-

en dus ten 42 dagen. 746: 6: 8

832 790 ƒ 29272:15:12

Dra.