is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185 sjspTj ZAAKEN VAN

1783,

de overfcheeping, — het is my leed dat wy tot dit middel hebben moeten overgaan, maar grooter onheilen waren te vreezen , terwyl UwE. niets bepaaldelyk heeft geadvifeerd omtrent de Onderofficieren, zyn die van het verlof uitgezonden , omdat Onderofficieren, lieden met principes van eer bezield behoorden te zyn, en op welke men ftaat kan maaken , en die ten hoogllen ftraf baar zouden zyn, indien die het Volk hadden onderfteunt.

Nu beveel ik UwE. twee zaaken, ï. die permisfie met alle voorzigtigheid uit te voeren , het komt my voor , niet alle te gelyk behoorden te worden weggezonden , 2. om de overfcheeping op de Vryheid nu met alle fpoed te doen , want daar is groote haast om de Admiraal de Ruyter, voor al de Erfprins te bezetten.

Ik heb de eer met agting te zyn.

(Onder ftond)

Wei-Edele Geftrenge Heer,

U We'-Edele Geftrenge Dienaar,

(Was get.)

J, c. vander HOOP.

(Onder ftond)

Accordeert met zyn Origineel.

(Was get.)

c. backer , Cz.

Litt.