Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 EERSTE BEDRY F. zo veel geld niet, hy zou aan myn Dochter niet ruiken. Ik moet tog dat gefprek breeken, het is niet om uit te faam Heer Sekfendrift wilt gy de Soupe met ons neemen ? zy is gaar en tot uw clienft, want op dien voet als wy tefamenzyn, geen complimenten.

Seks: Ik zou gecharmeert zyn daar van te kunnen profiteren , maar ik moet by een voornaam Heer en een mooi Meisje, tegem Placidia. Je moefl niet jalours worden , je vous engage ma parole d'honneur, dat het zonder de minfte confequentie is, dezen middag gaan dineren.

Plac: Wees verzekert myn Heer , det hec eene volftrekte onmogelykheid is , dat gy my zoud jalours maken.

Seks: Wel zo gy zyt al weerligts fignifkatif, al evenwel Adieu fchoone Pla..:.. Juffrouw Placidia , op een ander tyd een beetje minder op uw paardje als ik bidden mag, en wat meer elegance in uwe parure.

Plac: Beide deeze dingen, kunt gy volop de geheele Stad door vinden.

Seks: Heer Krauwl, ik blyf uw Dienaar, en Wenfch u fmaaklyk eeten. Van ier zijen , de weerga zou zulke infolenties niet verduwen, ■maar daar koomt een tyd, dat ik het u ouwerWees betaald zal zetten,

2B-

Sluiten