Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 JONKER WINDBUIL, o*

Zo haast als ik u rag moest ik uw fchoonheid m'nneH, En myne )ie de fcheen niec itrydig met uw zinnen 'k lleeld my ook in juist geen wanfchapen vent te zyn» W at zegje, Haat gy my de koop toe ?

MARTYNTJE.

Zacht Krispyn: Zo Jonker Windbuil tot zyn oogmerk \an geraakcn, ' Dan is jou ryk glad uit, daarkunje llaat op maaken.

K R I S P V N.

Hoe zou m v fchaden 't geen myn winst moest zyn ? dat 's fchoon!

Jy denkt niet dat ik nog veel huur van myn Patroon Moer hebben, en dat ik, wanneer hy komt te paaren, Myn geld ligt krygen zal. 'k Heb nu zo veele jaaren Hem opgepast, en nooit een duit daar voor gehad. Hy loond my in 't gemeen met voeten onder 't gat. MARTYNTJE.

Wees daar niet voor bezorgt. Zo gy my wiltbekooren, Moet gy myn zin doen. en naar myne lesfen hooren. 't Is immers beter dat g'een kleine hand vol geld Verliest, dan dat ge uw hoop dus in de waagfchaal ftcld, Men moet een brokje als ik zo ligt niet laaten gleijen.

KRISPYN.

Gy hebt gelyk, en'k weet dat gy my zeer zoudvleijen. Ik doe dan wat gy wilt Maar zeg my eens, waar zal Men blyven met het volk , dat ik, om hier een bal Te geeven, heb belteld? waer laaten wy die maaken?

MARTYNTJE.

Die grollen moeten ons niet eens bekommerd maaken. laat ons maar werken, om met oordeel en veriland, Dees Echt te wederltaan, ter gunst van Ferdinand. ■

K R J s p Y N. Daar komt hy net van pas.

TWEE-

Sluiten