is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»3<>

Methodeleer der

eeniglijk, op de doorblinkende zuiverheid des zedenlijkfn beginzels, welke, even daar door, in de oogen valt, dat, volgends het verhaal, a'?es, wat, onder het begrip van gelukzalig* "heid, geteld kan worden, tan de drijf veder en des gedrags, te eenemaal, worde afgeweerd. Meng 'er de minfte hoop bij, om, door deze ftandvastigheid, naam te maaken bij de Overblijvenden — of ook hoop op beloning, aan de andere zijde van het graf — en gij vermindert, in die zelfde mate, ^e zuiverheid, en waarde, van 'smans deugd, den adel van zijn karakter, in uw eigen oordeel»

Hoe zuiverer, derhalve, de zedenlijkheid wordt voorgefteld, des te meer kraeht, en uitwerking, moet dezelve hebben op het mer.schlijk hart. Zoo vatbaar is uw hart, d M:nsch ! voor zuiver zedenlijk belang! — War volgt hier uit? Dit, dat, wanneer de wet der zeden, — het beeld der heiligheid, en deugd, — eenigen invloed, op onze gemoederen, zal uitoefenen, dit, dan flegts in zoo verre, kan plaats hebben, als de wet, geheel zuiver, en onvermengd roet uimgren op voordeel, geluk, of genoegen, als drijfveder, op het hart gedrukt wordt. Waarom anders vertoont zig de deugd, op het allerheerlijkst, te midden van het fmartelijkfte lijden? — Bit geen nu, welks wegruiming de werking eener

be-