is toegevoegd aan uw favorieten.

Boisot en Mondragon, of De belegering en verovering der stad Middelburg, treurspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 BOISOT iv M'ONDRAGON, (Hy geeft hem een Papier over.) .

'k Geef des myn woord van eer, by dees befchreeven borgen.

Mondragon.

Ik zal terftond die fom voldoen in zuiver goud ; En haaren overtogt zy uwe zorg betrouwt.

VYFDE TOONEEL.

Boisot, Elvire, Edelen.

Elvir e.

Myn braave Mondragon zal hier het dierbaar leeven

Verliezen, eêr hy a de Stad zal overgeeven. Boisot.

Geen nood, Mevrouw, geen nood. De Ko-

ninglyken last Beihuikt zyn' heldenmoed en bindt zyne armen

vast.

Elvir e.

Hy heeft zig nooit voorheen de handen Iaaten binden,

Waar hy in 't hoogst bevel verlies van eer kon vinden.

Boisot.

De Koning wil, dat hy zyn dapper volk behoud,

Met