Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. sp

FIELEBOUT.

Hoe! watte?

HUIBERT. Ons vraagen is alleen, Of dat uw naam is?

FIELEBOUT.

Ja, of neen, Naer dat jy lui wat mogt begeeren.

HUIBERT.

Wy komen hem ootmoedig eeren.

FIELEBOUT.

In dat geval beu ik de man , Heer Fielebout.

MELIS.

Nou fpreek hum an.

HUIBÉRT.

Myn Heer, gy zyt ons aangepreezen Van iemand, die ons heeft geweezen Na u, op dat ge ons by zoudt ftaan In zaaken daar ons noodig aan Gelegen is„

FIELLBOUT. Wel, zo die zaeken Myn handwerk, 't hovenieren raeken , Wil ik jou dienen waer ik mag-, Exempto vrienden , deuzen dag.

HUIBERT.

Ai, zyt gedekt , Heer.

MELIS.

Seldreweeken :

Smak op, Doktoor.

FIELEBOUT. Neen, neen.

HUIBERT.

Het fteeken

Der zon, in deezen zomiefchyn,

Myn

Sluiten