is toegevoegd aan uw favorieten.

Cephalide.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BILLYKHEID. 189

oeffening bewaard heeft: — Gy hebt uwe Rechters in uwe brieven , — (en met reeden voor zoo verre gy zelf van uwe onfchuld overtuigd waard:) voor onmenfchelyke —. voor wreedaarts

uitgekreeten , maar beken zelv,

dat alles tegen u getuigde , men

vond in de flik donkeren avond , een vermoord Lighaam naaft uwe zyde leggen. — Men vond een bebloeden Ponjaard in uwe hand , *—gyzelve waard Hechts ligt gekwest, — gy waard dien zeiven avond met Rencourt in één Gezelfchap geweest. —— Men wist dat gy en Rencourt nooid Vrienden waard ,

—— kortom alles veroordeelden u •

te meer, daar gy by uwe verhooren , een voorkomen van trotsheid en onverzettelykheid had ; (het welk wy nu ais het merk uwer onfchuld moeten aanzien,) dat geene voordeelige gedachten omtrend uwen inborst, opdat oogenblik aan ons gaf. —--

Dan