Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« TOBERNE,

ik moet u uwe jeugd in deze woesteny niet laten verflycen: het zoude niet mogelyk zyn u hier een' waardig' man te vinden.

GERNANCE.

Een* man! ik wil 'er geen.

LOFFIELD.

De jeugd is het gety der liefde.

GERNAN CE.

Der liefde! fints die deugniet my daarvan gefpraken heeft, veracht ik haar zonder haar te kennen,

DUO.

GERNANCE.

Ik ben het leven u verpligt; 'k Wierd heilryk door uw tedre zorgen ;

Myn hart, zo rein als 't morgenlicht, Heeft nooit het geen het denkt verborgen:

Myn leven lang by u te zyn Is 't heil dat ik my ftel voor oogen: Dit kan alleen myn' hcilftaat noch verhoogen.

LOFFIELD. Natuur heeft 't all' voor u verricht; Maar om uw* heilftaat te verhoogen Behoort noch meer, dan gy u ftelt voor oogen.

Z E-

Sluiten