Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 3?

SOK.

Niet dan haar voetje! fiat, als zulks gefchieden kan.

DE baron, hem naar de gerdyndeur leidende. Kom hier, kom hier.

sok.

6 Zeden! ó burgerlyk recht!

TRIO.

TE SA A MEN. f Mevrouw, reik ons uw voetje. J Wy bidden u, reik ons uw voetje toe ; ( En maak toch geen •raftaridigheden: L Als 't u gelieft.

DE BARON. ryfonOeur rSokis7 gcfchikt. JACOB. Meefter t S s O IC. Ik ben gcfchikt.

SOK.

Ach! zyt toch zo toegeevend.

DE BARON. Wil u op hem verlaaten, JACOE. Hy heelt omzichtigheid. TE sa am en. Het is fchielyk afgedaan.

SOK.

ïk bidje, mevrouw, ik zalje niet dan onzijtbaarlyk aanraaken.

DE E.HON. Apropo ! van rrnraaken. Hebt gy my niet gezegd dat gy uw* m.atftok in uw oogen had?

C 3 *OS.

Sluiten