Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de Prins Schoorsteenveger. 31

heimelijk een accoord gemaakt met dat mooi klein Zangertje, daar al de vrouwen op verzot zijn, en met dien groten dikken Hertog, die ....

liflltOCO.

Hum! hum!

Dona Sancha. Uwe Hoogheid verwaardigt mij geen woord te antwoorden.

Barogo.

Hem! hem!

Dona Sancha. Ik zie wel waarom het is: het is om dat uwe Hoogheid zig zonder twijfel inbeeldt, dat al het geen ik er van zeg, enkel uit haat en nijd tegen mijne meestres voordfpruit; maar ik kan bewijzen dat alles waar is wat ik zeg. (zij jlaat op, en zoekt in hare zakken.) Waar zijn dan de brieven? Ik dagt dat ik ze medegenomen had. Nu ligt er mijne eer aan gelegen, dat uwe Hoogheid ze ziet: zoo gij mij wilt permitteeren, zal ik de eer hebben, ze uwe Hoogheid op het moment te brengen.

Barogo. Ja! ja! (hij zoent haar.) Dona Sancha, (in '/ uitgaan, ter zijde.) Waarlijk ik herken den Prins niet meer.

Barogo.

Dat geloof ik wel.

AG-

Sluiten