is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een schoone verzameling meest Nederd. eenige Fransche, Hebreeuwsche en Spaansche boeken [...]. Een kabinetje kostbaare schilderyen [...]. Een extra fraaye collectie [...] teekeningen [...] by een verzameld en nagelaten door den heer Juda van Benjamin senior [...]. Alle het welke verkogt zal worden op maandag den 4 november 1782 [...] ten huize van Jan Willem Smit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iêö Gekleurde en 'Ongekl. Teekeningen.

É*40. twee Landfchappen met Beelden en Beeften l meikleuren, door Robart.

41. cen Heer ftaande in een Hof, door H. Schouten l

met kleuren. 7

42. een Zinnebeeldige Ordonnantie, met Ooftind

Ink,,door Tiedeman.

43. twee Teekeningen op een blad, ieder met drie

Beelden, beide naar een Schildery van f Molenaar, door R. finke/es, met kleuren

'44. twee ftuks met Kindertjes, door J. de Wit.

45- twee fraaye Hiftorieele Tekeningen, met zwart kryt en Ooftind. Ink, door een goed meefter.

-36. een Capitaale Teekening, met veel Beelderr: door een goed meefter, met Ooftind. Inkgcwaffen.

47. twee dito dito

48. twee dito dito op een blad. 4Q. twee dito dito

50. drie dito dito

Létter K. Kunftboek.

in rootleere rug, met blaauw papier, inhoudende zoo gekleurde als ongekleurde Teekeningen, van diverfche Meeilers.

N. ï. een Boeren Gezelfchap, in een Binnenkamer, gekleurd, door J. de Beyer.

2. een Hofgebouw mee eenige Beeldtjes, met

Ooftind: Ink, door D. d. Bliek.

3. een Soldaatje, uitvoerig met rood aard, door

N. van Blommen.

4. vier Boertjes, zynde een Ordonnantie met de

Pen, door JF. Br engel. 5- een Jongetje cen voeten uit, met Ooftind:Ink,

door G. ter Burg. 6. Vertumnus en Pomona, uitvoerig met zwart

kryt, naar Bonen.

N. f