Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

de voeten der Egyptifche Wijzen als leerling

te zitten!

Dan gelijk de befchaving van het verftand den menfch verheft, en hem eene bron is van vele redelijke genoegens, zo brengt zij ook nog een derde voordeel aan, het: welk ons van het belang, dat wij bij die befchaving hebben niet minder moet overreden , name? lijk: dat zij den gelukkigpen .invloed heeft op de gezindheden van ons hart en op onze zeden.— De befchaving van ons verftand door de beoefening der wetenfchappen is een gefchikt middel, om ons hart met edele gevoelens te vervullen, en onze zeden te verzagten.—-

Het is zo, M. H.! hier zullen ons aanftonds de voorbeelden van velen te binnen komen, welke deze onze Helling regelregt fchijnen te wederfpreken. Hoe menig een zou de gefchiedenis en de ondervinding kunnen te voorfchijn brengen, die bij de uitgebreidfte kunde echter noch godsdienst,., noch deugd bezat, en met het befchaafdfte, verftand, echter het ondeugendst hart en de ruwfte zeden

paarde! Dan behalven dat er van dit raad-

zelagtig gedrag verfcheidene oorzaken kunnen worden oppegeven, zo bewijzen ons deze voorbeelden wel de treur'ge verbastering der menfchelijke natuur, en al het onontbeerbare van B 5 die

Sluiten