Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 DE B C) O T E R M A R K T.

En dan zyn lot te !aet befcryd, En moet, en moet, Na Inje zonder goet.

6.

Een ander fmeerd en teerd,

.Tot dat het Spel verkeerd ,

Het Maendag houive baert'verdriet,

Een kaele beurs, en anders Diet,

En dan, en dan,

Gaet eerst het klaegen aen.

Nu Vrienden gelieft gy' ook gedicnt te weezen, Ik heb Liedjes waerdig om te zingen of te léezèn. Elk op een zoete voys, 'k heb ook het raer geval, Van lulfcs Flodderbroek, die in een Paerdeftal, Na Kievit? Eyrcn zogt, en diergelyke dingen Plezierig om in een Gezelfchap op te zingen,' Ik Heb van de Brilleman, hoekoopt'erniemandniet. graegnaeoit, (ontjleeld Vroomhart zyn Beurs en zegt z&gtjes tegen Gluipaerd.) Kom gaenweMaet, eer dat ons yaand hier verfpied. Ik heb de Aep al beet.

GLUYPAERD.

ö öeerlyke zaeken, Die in zoon korten tyd zvn avontuur ken maeken,

GR AEG NA EUYT.

Dat 's vast, ik heb de kiuyt al zitten in myn broek.

GLUYPAERD. Kom loepen wy dit cm, regt na de Duyvelshock,

R o T k E E L. Nu Vrienden nog eecmael, blieft niemand iets te koopen,

Dan is 't best dat ik flegts heen ga looper,

Daer ander Volk ais hier mya fraaije zang bekoort.

VROOM-

Sluiten