Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAMER. TREURSPEL. 33

Nog langer fpaaren, en te laat my zulks beklaagen? Neen, neen! 't wierd ftraffens tyd: maak u ook niet verdacht. Zyn vonnis is geveld, en mooglyk reeds volbragt; Want ik verbeeld my niet dat hy nog hier zal koomen, Gelyk hy heeft gedreigd.

AGRIPPINA.

Ach'. wil uw haat betoomen. Gedenk, ö Cefar, dat hy u heeft opgevoed. Zie zyn volmaakte trouw in 't vlekkeloos gemoed. Waan niet dat Seneca naar 't ryksgebied zou dingen; Hy fierde u met de kroon, zou hy u die ontwringen En plaatzen op zyn kruin? Zo min als myne hand. Hy is uw trouwlle vriend, en die van 't vaderland.

NÈRO.

Wat ftoft gy op zyn trouw? 'k wil daarvan niets meer hooren. Hy heeft myn last. Ik heb niet roekeloos gezworen. En gy,mevrouw, vertrek, wyl me uw gezicht verveelt. Ik zie Octavia in ieder vrouwenbeeld: 't Zyn naare fpookzcls, die my myn geluk benyden. *k Heb , buitendien, genoeg met ramp op ramp te ftryden. Ik zeg nog eens, vertrek.

A G RIPPINA.

Ach, Cefar! Cefar!

C N%

Sluiten