Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOERTIG B LIJ SP E L.-

D k Baron.

Geen zoet? Naer uw believen. Michiel, ter zijde. Waerfchijnlijfc dat Mevrouw te lange nachten maekt. De Baron, fchenken willende, doch door Odille, op een vriendelijke wijs, daer in tegengehouden. Laet mij u eens bedienen mogen: i Iletftreeltme! * - -

(Hij fchenkt haer in.") Odille.

Ik moest het niet gedoogcn.' De Baron. proef nu eens hoe die koffij Anaek't... Odille, met bekommering. Maer neem niet euvel ...'k voel ,mijn hart begint tevreezen^ IndienMevrouw eens kwam', dat zij gebeigdzou wezen. De Baron. o Neen! mijn Kind, dit heeft geen'fchijn; Ik heb .... een Wederhelft ... zo» als 'ergeenczijn. Odille, met kleene teugjes drinkende. Mijn Man heeft mij dat ook doen hooren.

■ } | 3 -D 1

Sluiten