is toegevoegd aan uw favorieten.

De goudlakensche schoenen, of De Hoogduitsche schoenmakers vrouw, boertig blijspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOE R TIG B L IJ SPEL. 83

fcf|.«' ' 'Sock.

Geloof mij, a's een muisje. f ■ Begrijp het eens, een Burgervrouw lij een' Drago der, in eeri naeuw en donker kluisje, Of daer ook iets gebeuren zou!

(Ter zijde)

lijn arme onnoozie Broêr, ik moet uw lot beklagen! len deed u daer een kroontje in dat vertrekje dragen.

(Tegen Odille)

Doch waerom lacht gij ook niet eens?

In ernst, het was iets ongemeens,

J loo als het toeging met het meten van die fchoenen.

(Hij lacht overluid, en Odille heeft moeite,

| om zich mede van Ligchen te onthouden)

\ 7at Vrouw, niet waer? die zich zoo achterbaks laet

zoenen!...

Om deze narrepoetferij (enk ik nog lang mijn hart met lagchen optehalen. Welaen! lach dan ook eens met mij.

Odille, ter zijde. C zou het doen, maer 't ligt daer la te duur betalen. (Overluid) Hoor, Man, 'k verwonder mij wel zeer,

F a Hoe