Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 A L Z ' I R E,

Ik poog hier Giirman , 'k poog uw Dochter hier te ont-

moeren.

Gelei my voor haar oog; 'k wil fterven aan haar voeten.

Schrik, zo gy my 't geluk baars byzyns af durft flaan :

Spoor Zamor tot geen woede en blinde wanhoop aan:

Herneem een menschlyk hart: de deugd, door u verllooteu,...

~y r F D E T O O N E E L.

•fl3S'M0KTEZO, zamor, twee amerikanen, spaans c h e lyfwachten.

een lyfstaffier, tegen Montezo. ^ Myn Heer, men wacht naar u by de achtbre Feestgemontezo, tegen den Ly/Jlofficr.

Ik volg u.

zamor.

Blyf, ó Wreede !... Ach ! ik verlaat u niet. "Wat heilloos feest mag 't zyn, waarheen ge my ontvlied?.*. Montezo!...

montezo.

-'vAwhi!,. Vaarwel! ontvlucht deesdoodlykeoorden.

z a m o r. cde„, Neen;'k volg,:iI zou my hier de wreedfïe foltring moormontezo.

Myn vaderlyke zorg behoede u voor.'t gevaar! (a]taar.

Gy, Wachten! duld niet, dar ze ons volgen naar 't En dat een Heidcnscn Volk, hier in uw hoede veilig, De plegtigheden van ons Christendom ontheilig'. Denkt, fchoon my over u geen magt is' meegedeeld, Dat Gusman door my fpreekt, vdat hy 't aan u beveelt.

Z £ 5-

Sluiten