Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R E U ïï 5 P" E: L. 3j

Ten minftè is hem bewust wat magt myn Stam bezat; Hy heeft van Zamors deugd voorzeker blyk gehad ; Hy kan van Zamors dood misfehien getuigm's geven; Hy wil 't my doen verdaan. Hoe doet die maar' my beven ! Helaas! die wreede dienst voorlpelt my feller fpyt, Waarvan reeds 'c voorgevoel myn hartwonde openryt.

Tegen Cepliane. Hy kome nochtans hier.

Tegen Emire, terwyl Cephane vertrekt.

Een onbekend verlangen Dwingt myn verbysterd hart van hem bericht te ontfangem ACh ! in dit hof, belproeid met mynen tranenvloed, Js noch geen oogenblik my zonder fchrik ontmoet.

VIERDE T O Ö N E E L.

alzire, zamor, emire. z a \1 o r.

Is zy het zelf, die al myn blydfchap was voordezen?

a l zir e. ,

(wezen.-

6 Hemel!.. hoe!.. Dus was zyn fpraak, zyn tred,. zyn Is 't Zamor ? .. Ik bczwyk.

Zy valt in de armen van Emirc. ZAMOR, zich aan hare voeten werpende.

|a, zie uw' Bruigom, die..4 alzire, in de armen van har'e Vertrouwde. Hyzelf! Kan 't zyn, dat ik hem levend' wederzie! z a M o r.

Hy leeft Voor u; gy hebt uw' Zamor niet verloren. Betoon hem uwe trouw, voorheen hem dier gezworen.

C 6 Lie-

Sluiten