is toegevoegd aan uw favorieten.

Viertal vaderlandsche tooneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'j^q Het Ontzet van Dordrecht.

NEGENDE TOONEEL.

Van B E IJ E R E N, ELIZABETH; Hoplieden en Soldaaten.

Van Beijeren.

I Ioe weinig kent men noch des Hertogs zwak ver» moogen,

Die ziel, noch kracht, noch moed besitom te oorelogen, En by dees zwakheid zelf de krankfte fterkte voedt, Om 't voorwerp zyner Min te helpen uit haar goed, ÏJit fchaamele yverzucht, wen hy, hoe dwaas, kan merken Dat zy hem overtreft in mannelyke' werken. En in het Landbeftier, en wat daar aanbehoort. Tor. vorftelyker doen dan hy wordt aangefpoort.

TIENDE TOONEEL.

yan BEIJEREN, ELIZABETH', ZARIS, va.n esn WYNGAARDEN; Edelen, Hoplieden, en Burgers.

Zarjs, tegen van Beijeren.

w y Haan gereed, Myn Heer, opPaapendrecht te vallen,

Zyn' frerktens wal ten grond' te iloopen met ons allen; Wen 'tzeker is dat ons het Brabants heir verliet, .Welks Legerplaats nog brand, daar men de vlam van ziet.

yA3