Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S* DIDERIK DE VTFDE,

Hun langge wenfch te Graaf, wien ieder troaw wil zweeren'

Die vryë Burgers bindt asn wettige Opperheeren.

VYFTIENDE TOONEEL.

D/DFRIK. GEERTR , ROBRECHT. WTTHILDE, VAN ARKEL, GYSBRECHT, WICHAART, Edelen, Burgert, Wachten en Soldaaten,

VX/ Van Arkel, verrukt.

VV atzieikDidrikleeftl

Diderik. „- Hy leeft en is herfteld

Door zyni Belaagers dood:

( Gysbrecht by^ de band grypinde. )

Hy is door hem geveld : (Met de aniere hand Wichaart vattende.) Door beider heHenraoedzietgyonszegevieren.

Van Arkel. Dos zie den Batavier zyn wimpels en banierea In't Ooft en Wed geê'erdidoor waaren heldenmoed Bnig' Kroon en Septerftaf voor zynen vrysn Hoed En vryë Vaderen , van deeze vryë Lieden ; Maar die, in't flaafsch geweft,zelfs Koningen gebieden.

Einde des Vyfden en Laatjen Bedryfs,

Sluiten