Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juffr. Liefdadig.

Komt met ons myn Kind , kom met ons aan myn huys, ik zal u wat te eeten geeven; en dan zult gy het geld dat wy uw gegeeven hebben, konncn fpaaren, en 'er een dag of twee langer mede doorbrengen. Den Hemel zal voor uw zorgen, vertrouwd maar op hem.

Juffr. T w y v v e l.

Maar. myn waarde Vriendin, gy denkt 'er niet om, een menfch dat misfchien eene Landloopfter is, aan uw huys te brengen. Goed te doen is wel, naaar men dient- te weten aan wie.

Juffr. Liefdadig.

Laat my begaan, bid ik uw.

Juffr. Bedrog,

Ag', myn lieve Juffrouw, wist gy hoe veel weederwaardigheeden ik reeds ondergaan heb, zoud gy deernis met my hebben.

Juffr. T w y f f £ l.

Weederwaardigheeden'. en dat zo jong; gy maakt ons wat wys. Waar zyt gy van daan?

Juffr. Liefdadig.

Dat zal ze ons vernaaien, als wy te „huys zullen zynj kom laaten wy gaan.

Juffr. Bedrog.

Helaas! zou ik uw zoeken te bedriegen! danmagik lyden dat den ...... ' " Juffr.

Sluiten