Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLFSPEL.

35

Bastaart neder.) God geeve dat ik hem dood geflagen hebb'!

T r o ü w H a r t.

De drift vermeestert u.

Patriot.

Men moest zyn tong, en de tongen van alle zyne medefchelmen met gloeijende priemen doorbooren : een fchender van zyne beftuurderen is erger dan een Godlasteraar : hy is een pest der maatfchapy , die het alleenlyk toelegt, om alles 't onderst boven te keeren. (Hy ziet Bastaart zig beweegen.) Hy leeft nog, de booswicht!

V#roo maart.

Veracht hem, Broeder: dat is genoeg.

Patriot. Hy geeft Bastaart op de verach* telykfle wyze een fchop met de Voet.

Vertrek fnoode en bewaar daardoor 't lie* ve Nederland voor het rampzaalige lot, van door den vreemdeling veracht te worden.

("Bastaart, kruipt op handen en voeten weg, na C 2 hy

Sluiten