is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtlievende uitspanningen, bestaande in zeede- geleegenheids- klink- en mengel-dichten, mitsgaders toneel-poësy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITSPANNINGEN. 7$

D E

LIEFDE

E I S C H T

VOORZICHTIGHEID.

"\V ie roemd meef op 't waar genoegen, Dan hy, die een voorwerp vind, Dat hem, en dat hy, bemind,

Daar hy zich meê zoekt te voegen In den echt Hy roemd dien band,

Als de grootfte fchat, op aarde :

Niets fchynt hem zoo groot van waarde, Als heur hart, tot liefdenspand.

Lief-